I. Tarife terminare apeluri in reteaua Nobel

1. Tarifele asociate serviciului Nobel de terminare a apelurilor sunt descrise in urmatorul tabel:

Tarife de terminare a apelurilor in reteaua Nobel incepand cu 1 ianurie 2022

Nr. crt.

Descriere

Tarif

Moneda

Unitatea de masura

Nota

1

Tarif de terminare in Nobel fix

0,0007

Euro

minut real

Aplicabil de la 1 ianuarie 2022

unde: prin minut real se intelege tarifare la secunda din prima secunda

II. Tarife Nobel pentru servicii asociate interconectarii IP

1. Serviciul de implementare si folosire a capacitatii de interconectare IP

Tarifele asociate serviciului de implementare si folosire a capacitatii de interconectare IP sunt descrise in urmatorul tabel:

1.1. Tabel tarife asociate Punctului de Acces

Nr. crt.

Denumire serviciu

Tarif

Moneda

Modalitatea de aplicare

Observatii

1

Configurare Operator in punct de acces (PoA)

897

Euro

per PoA

Tariful include instalarea primului port in router si conectarea primei legaturi de interconectare, indiferent de capacitatea

portului sau a legaturii

2

Reconfigurare Operator in punct de acces (PoA)

885

Euro

per PoA

Tariful include reconfigurarea unui port in router si reconfigurarea unei legaturi de interconectare, indiferent de

capacitatea portului sau a legaturii

3

Desfiintare Operator din punct de acces (PoA)

186

Euro

per PoA

Tariful include dezinstalarea tuturor porturilor in router si a tuturor legaturilor de interconectare existente in PoA

1.2. Daca legaturile de interconectare IP sunt configurate unidirectional, dinspre Operator catre Nobel, tarifele prezentate la art. 1.1 de mai sus vor fi platite integral de catre Operator.

1.3. In cazul legaturilor de interconectare IP configurate bidirectional, pentru furnizarea serviciilor mentionate la pozitiile 1-3 din tabel, niciuna dintre Parti nu va factura aceste servicii. Daca volumul total al traficului schimbat intre Nobel si Operator este zero, atunci tarifele serviciilor de la pozitiile 1-3 din tabel se vor datora corespunzator si in intregime de catre Operator.

2. Servicii asociate legaturilor de interconectare IP

Tarifele serviciilor asociate legaturilor de interconectare IP sunt descrise in urmatorul tabel:

2.1. TabeltarifeserviciiasociatelegaturilordeinterconectareIP

Nr. crt.

Denumire serviciu

Tarif

Moneda

Modalitatea de aplicare

Observatii

4

Reconfigurare (reorientare) a legaturilor de interconectare fara modificarea segmentului legaturii de interconectare

dintre Nobel si punctul de interconectare (PoI)

513

Euro

primul circuit

Tarif aplicabil pentru primul circuit din legaturile de interconectare reorientate

71

Euro

pe circuit

Tarif aplicabil pentru fiecare din celelalte circuite ramase din legaturile de interconectare reorientate

5

Instalare/dezinstalare echipament de transmisiuni

24,2

Euro

ora

Tariful final se calculeaza pe baza de deviz, aplicand tariful orar stabilit, indiferent de capacitatea echipamentului de transmisiuni. Instalarea echipamentului de transmisiuni este aplicabila doar in situatia interconectarii la sediul Operatorului, in cazul configurarii bidirectionale a legaturii de

interconectare

6

Conectarea legaturii de interconectare

160

Euro

legatura

Tarife aplicabile incepand cu a doua legatura de interconectare, indiferent de capacitatea acesteia

7

Reconfigurarea legaturii de interconectare

136

Euro

legatura

8

Desfiintarea legaturii de interconectare

94

Euro

legatura

Tarif aplicabil in cazul desfiintarii unei legaturi de interconectare, cu mentinere partener in PoA. Tarif valabil indiferent de capacitatea legaturii de

interconectare

2.2. Daca legaturile de interconectare IP sunt configurate unidirectional, dinspre Operator catre Nobel, tarifele prezentate la art. 2.1 de mai sus vor fi platite integral de catre Operator.

2.3. In cazul legaturilor de interconectare IP configurate bidirectional, pentru furnizarea serviciilor mentionate la pozitiile 4 si 6-8 din tabel, niciuna dintre Parti nu va factura aceste servicii.

III. Tarife Nobel asociate serviciului de portabilitate a numerelor

1. Tarife percepute de Nobel pentru numere portate din reteaua Nobel in reteaua Operatorului:

Nr. Crt.

Numar Portat din reteaua Nobel in reteaua Operatorului

Tarif

Moneda

2

Nr. independent de locatie; Numar geografic

4,64

Euro

Pentru facturarea acestui serviciu se ia in calcul, numarul de portari din reteaua Nobel in reteaua Operatorului inregistrat de BDC in perioada: prima zi a lunii care se factureaza, ora 00:00 – ultima zi a lunii care se factureaza, ora 23:59.

2. Tarif de interogare baza de date portabilitate:

Tariful perceput de Nobel pentru apeluri catre numere portate in alte retele este descris in urmatorul tabel:

Nr. Crt.

Descriere

Tarif

Moneda

Unitatea de masura

1

Tarif de interogare baza de date portabilitate

0,0024

Euro

apel

Acest tarif poate suferi modificari, in sensul cresterii lui, dupa stabilirea furnizorului BDC si a tarifelor pe care utilizatorii BDC trebuie sa le plateasca acestuia.

3. Tarife percepute de Nobel pentru apeluri catre numere portate in alte retele:

 Tarifele percepute de Nobel pentru apeluri catre numere portate in alte retele sunt descrise in urmatorul tabel:

Nr. Crt.

Descriere

Tarif

Moneda

Unitatea de masura

Nota

1

Tarif de terminare apel catre numere portate in retele fixe nationale

0,0047

Euro

minut real1

Aplicabil de la 1 ianuarie 2022

2

Tarif de terminare apel catre numere portate in retele mobile nationale

0,0095

Euro

minut real

Aplicabil de la 1 ianuarie 2022

3

Tarif de terminare apel catre numere portate in retele mobile nationale

0,008

Euro

minut real

Aplicabil de la 1 ianuarie 2023

Nota: unde prin minut real se intelege tarifare la secunda din prima secunda.

In situatia in care tarifele de terminare vor fi stabilite sau modificate de catre autoritatea competenta, tarifele de terminare apel catre numere portate se vor modifica corespunzator cu diferenta dintre tarifele de terminare ale acestor operatori aplicabile Nobel, respectiv Operatorului la momentul incheierii Acordului si tarifele nou reglementate

4. Tarifele Nobel, detaliate la art. 2. si art. 3. de la sectiunea IV „Tarife Nobel asociate serviciului de portabilitate a numerelor”, se vor aplica dupa cum urmeaza:

4.1. Daca apelul transmis catre Nobel are RN (18xyz) apartinand Nobel, Operatorul va plati catre Nobel:

a) tarif de terminare in Nobel fix, in functie de originea apelului, daca apelul se termina in Nobel fix sau

4.2. Daca apelul transmis catre Nobel nu are RN (18xyz) si B number apartine Nobel, Operatorul va plati catre Nobel:

a) tarif de interogare baza de date portabilitate;

b) si unul din tarifele de mai jos in functie de destinatia apelului:

c) tarif de terminare in Nobel fix, in functie de originea apelului, daca apelul se termina in Nobel fix;

d) tarif de terminare apel catre numar portat in retele fixe nationale, daca apelul se termina in alta retea fixa nationala;

IV. Tarif rezervare capacitate

Tariful perceput de Nobel pentru rezervarea capacitatii este descris in urmatorul tabel:

Nr. crt.

Denumire serviciu

Tarif

Moneda

Modalitatea de aplicare

Observatii

15

Rezervare capacitate comandata in avans

200

Euro

comanda

Tarif fix, indiferent de dimensiunea comenzii de rezervare capacitate. Suma platita de Operator pentru rezervarea capacitatii comandate in avans se va deduce din tarifele de instalare a capacitatii. Serviciu aplicabil atunci cand intre operatori exista intelegeri prealabile de prognozare a capacitatilor de

interconectare, cu exceptia celor care realizeaza interconectarea initiala

V. Tarif comanda neprognozata

Tarifele percepute de Nobel pentru Comenzi neprognozate sunt descrise in urmatorul tabel:

Nr. crt.

Denumire serviciu

Tarif

Moneda

Modalitatea de aplicare

Observatii

16

Crestere de capacitate

504

Euro

comanda

Tarife suplimentare fixe, indiferent de dimensiunea comenzii si a numarului de

fluxuri, atunci cand este solicitata

modificarea fata de prognoza. Tarifele se

aplica atunci cand intre operatori exista

intelegeri prealabile de prognozare a

17

Descrestere de

capacitate

271

Euro

comanda

capacitatilor de interconectare, cu exceptia celor care realizeaza interconectarea initiala.

Tarifele includ si implementarea comenzii

neprognozate

VI. Tarif de repunere in functiune a serviciului

Tariful perceput de Nobel pentru repunerea in functiune a unui serviciu suspendat este descris in urmatorul tabel

Nr. crt.

Denumire serviciu

Tarif

Moneda

Modalitatea de aplicare

Observatii

18

Reconectarea serviciului suspendat anterior

253

Euro

serviciu suspendat

Se aplica atunci cand se repune in functiune un serviciu suspendat, conform prevederilor contractuale

dintre parti.