PROCEDURA DE INTERCONECTARE

Capitolul 1 Comercial

In vederea interconectarii cu reteaua Nobel, se vor parcurge urmatoarele etape: 

1. Operatorul va transmite, in format electronic prin e-mail, la adresa de email interconnect@nobelglobe.com si in format fizic, prin curier, la adresa Str. Dinu Vintila nr. 11, etaj 10, Biroul nr. 1, Sector 2, Bucuresti, urmatoarele documente: 

a. Formularul Cerere de interconectare completat corect si integral, in functie de tehnologia aleasa; 

b. Copia Certificatului-Tip emis de ANCOM; 

c. Copia Licentei de numerotatie emis de ANCOM; 

d. Copia Deciziei ANCOM privind acordarea dreptului de utilizare a unor numere de rutare; 

e. Copia Licentei emise de ANCOM pentru plaja alocata codurilor de semafor utilizate pentru interconectare; 

f. Copia Deciziei ANCOM privind acordarea dreptului de utilizare a unui cod de retea mobila (daca este cazul); 

g. Copia Licentei pentru utilizarea frecventelor radio (daca este cazul); 

h. Copia Deciziei ANCOM privind acordarea dreptului de utilizare a indicativului de identificare a retelei (daca este cazul); 

i. Copia Certificatului de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului. 

NOTE: 

i. Se considera data „Cererii de interconectare”, data la care Nobel primeste formularul completat corect thnic si integral. 

ii. In cazul in care „Cererea de interconectare” nu este rezonabila sau fezabila din punct de vedere tehnic, Nobel va respinge in scris solicitarea intr-un termen de 15 zile lucratoare printr-o notificare scrisa, temeinic justificata. 

2. Nobel va transmite catre Operator solutia tehnica de interconectare in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data la care s-a primit „Cererea de interconectare”. 

3. Nobel va transmite catre Operator Acordul standard de interconectare in vederea agrearii tuturor termenilor si conditiilor. 

4. In cazul in care, prin Cererea de interconectare, Operatorul accepta conditiile Acordului standard de interconectare, termenul de negociere a acordului este de cel mult 25 de zile lucratoare de la data primirii cererii pana la data semnarii lui de catre ambele Parti, fara insa a depasi 7 zile lucratoare de la data comunicarii solutiei tehnice pentru implementarea interconectarii. 

In cazul in care, prin Cererea de interconectare, Operatorul nu accepta conditiile Acordului standard de interconectare, termenul de negociere a acordului este de cel mult 45 de zile lucratoare de la primirea cererii de interconecatre pana la data semnarii lui de catre ambele Parti. 

5. Dupa stabilirea formei finale a Acordului de interconectare are loc semnarea acestuia de catre ambele Parti. 

6. Implementarea legaturilor de interconectare se va realiza in conformitate cu solutia tehnica dupa semnarea de catre ambele parti a Acordului de interconectare. 

7. Dupa semnarea Acordului de catre ambele parti si implementarea solutiei de interconectare, se vor efectua testele de interconectare dintre Nobel si Operator. 

In vederea implementarii solutiei de interconectare si efectuarii testelor de interconectare, Operatorul va transmite catre Nobel o solicitare de programare a testelor. 

Dupa finalizarea testelor, Partile vor semna un Proces-Verbal. 

NOTE: 

i. Detalii referitoare la testele necesare se regasesc in Appendix 1; 

ii. In urma finalizarii tuturor testelor de interconectare se va semna un Proces-Verbal de finalizare a testelor; 

iii. In cazul in care oricare dintre teste nu se finalizeaza cu succes, acestea se vor reprograma in termen de minim 10 zile lucratoare de la notificarea de remediere a problemelor identificate transmisa de Nobel/Operator; 

iv. Finalizarea cu succes a testelor in termenii Acordului de interconectare reprezinta o conditie preliminara pentru lansarea comerciala a interconectarii dintre Nobel si Operator. 

8. Operatorul va constitui o Scrisoare de garantie bancara. 

9. Serviciile de terminare a Apelurilor vor incepe sa fie furnizate la Data Lansarii Comerciale consemnata intr-o scrisoare de lansare comerciala a serviciilor de terminare a apelurilor.

Capitolul 2 Tehnic 

1. Puncte de Acces, Puncte de Interconectare si Legaturi de Interconectare 

Nobel va oferi Interconectare prin intermediul unuia sau mai multor PoI, in conformitate cu tipul de Interconectare solicitat de Operator prin „Cererea de Interconectare”. 

Interconectarea dintre reteaua Nobel si reteaua Operatorului va avea loc prin intermediul PoI, fiecare corespunzand unuia sau mai multor PoA localizate in SBC-urile Nobel si in comutatoarele / SBC-urile Operatorului. 

Interconectarea dintre reteaua Nobel si reteaua Operatorului va fi efectuata prin Legaturi de Interconectare bazate pe tehnologia IP prin legaturi de interconectare dimensionate in functie de capacitatea angajata. 

1.1. Conditii de furnizare a Legaturilor de Interconectare 

Legaturile de Interconectare sunt furnizate daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

i) intre Operator si Nobel exista un Acord de interconectare in vigoare; 

ii) s-a stabilit Solutia tehnica de Interconectare; 

iii) au fost finalizate cu succes testele mentionate in Appendix 1, respectiv Appendix 2; 

1.2 PoA Nobel

Bucuresti Nx Data2 — Bd. Dimitrie Pompei, nr. 6A, sector 2, Bucuresti

1.3 PoI Nobel

Bucuresti Nx Data2 — Bd. Dimitrie Pompei, nr. 6A, sector 2, Bucuresti

2. Solutia tehnica de Interconectare 

Nobel va transmite catre Operator Solutia tehnica de Interconectare in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea Cererii de Interconectare completata corect si integral. Solutia tehnica de Interconectare va face parte integranta din Acordul de Interconectare. 

Solutia tehnica de Interconectare va cuprinde cel putin: 

i) Forma de Interconectare si tehnologia utilizata (IP); 

ii) Serviciile (de voce, de retea); 

iii) PoA, PoI; 

iii) Configuratia retelelor (segmentul de Interconectare); 

iv) Date referitoare la echipamentele utilizate pentru Interconectare (locatia, tip, versiune software, punct semafor, specificatii tehnice minimale); 

v) Date referitoare la echipamentele de semnalizare, daca este cazul (locatie, tip, versiune software, punct semafor, configuratie); 

vi) Date referitoare la suportul fizic de Interconectare; 

vii) Configuratia circuitelor de Interconectare (Capacitate instalata, alocare canale de voce, semnalizare sau numar de sesiuni simultane, dupa caz); 

viii) Puncte semafor interconectare sau adrese IP, dupa caz; 

ix) Detalii legatura semnalizare; 

x Planul de numerotatie; 

xi) Formatul numerotatiei transmise. 

3. Implementare si testare – IP 

Interconectarea intre Operator si Nobel se va implementa dupa finalizarea Solutiei tehnice de Interconectare si dupa semnarea de catre ambele parti a Acordului de Interconectare parcurgand urmatoarele etape: 

i) Instalarea sistemului de transmisiuni, implementare capacitate agreeata; 

ii) Testarea sistemului de transmisiuni conform Listei de teste transmisiuni; 

iii) Validitatea testelor pe sistemele de transmisiuni; 

iv) Conectare retea IP 

v) Rutare IP si implementare reguli Firewall 

vi) Testare conectivitate IP 

vii) Configurare operator in SBC si Core 

viii) Teste functionale operator 

ix) Teste taxare operator 

x) Validarea testelor 

xi) In cazul in care oricare dintre teste nu se finalizeaza cu succes, acestea se vor reprograma in termen de minim 10 zile lucratoare de la notificarea de remediere a problemelor identificate transmisa de Nobel/Operator. 

4. Solicitare modificari 

Interconectarea dintre Operator si Nobel poate fi modificata la solicitarea oricarei parti, daca este necesar, din motive bine intemeiate, cum ar fi: 

i) Modificarea nivelului de trafic dintre cele doua parti, astfel incat nu mai sunt respectati parametrii de calitate; 

ii) Modificari in retea, reamenajare, modernizare, desfiintare echipamente; 

iii) Estimarile de trafic indica o crestere a traficului pentru perioada urmatoare. 

Modificarile vor fi solicitate si anuntate cu un preaviz.

Modificarile solicitate se pot referi, fara a se limita, la urmatoarele aspecte: 

iv) Capacitatea de Interconectare instalata in conformitate cu Procedura de estimare si comanda a Capacitatii de Interconectare din prezentul document; 

v) Capacitatea angajata pentru interconectarea bazata pe tehnologia IP; 

vi) Rutarea Apelurilor; 

vii) Configuratia circuitelor de interconectare; 

viii Configuratia semnalizarii. 

5. Proceduri de test 

5.1. Transmisiuni 

Dupa instalarea si comisionarea echipamentelor de transmisiuni destinate Interconectarii, se efectueaza testele pecifice, prezentate in Appendix 1 si 2 Lista de teste – Transmisiuni. 

Instalarea echipamentelor de transmisiuni si derularea testelor se pot derula doar dupa semnarea Acordului de interconectare. 

Pentru instalarea echipamentelor de transmisiuni si derularea testelor sunt necesare minim 30 zile lucratoare. 

5.2. Teste interconectare IP 

In cazul interconectarii pe tehnologia IP testele se deruleaza pe configuratia de interconectare stabilita de comun acord si descrisa in Anexa Tehnica, conform Appendix 2. 

Configuratia interconectarii pe tehnologie IP contine configuratia la nivel IP si la nivel Core. 

5.3. Taxare 

Testele de taxare se vor derula in cazul deschiderii unui PoI nou (interconectare directa sau prin tranzit), a modificarii retelei daca aceasta modificare are impact si asupra sistemelor de taxare. 

Verificarea taxarii se va face prin initierea de Apeluri pe fiecare sens, cu diverse durate, preponderent apropiate de duratele Apelurilor uzuale (>1 minut). Se vor inregistra datele relevante pentru Apelurile de test si se compara inregistrarile din sistemele de taxare ale partilor implicate – Operator, Nobel si operatorul de tranzit, daca este cazul. 

Unitatea de masura pentru durata este secunda. Duratele Apelurilor se vor rotunji la secunda. 

Testele vor fi validate daca diferentele inregistrate vor fi mai mici decat maximul admis mentionat in Acordul de interconectare.

Pentru realizarea rezultatelor testelor de taxare sunt necesare 5 zile lucratoare. Acestea se pot realiza dupa finalizarea cu succes a testelor de comutatie. 

Pentru extragerea si compararea inregistrarilor aferente testelor de taxare sunt necesare 10 zile lucratoare de la data primirii inregistrarilor de la Operator. 

In cazul depistarii unor probleme majore, cu impact asupra procesului de facturare, se va proceda la remedierea problemei si apoi la reluarea testelor. 

5.4. Rezultatele testelor 

Rezultatele testelor vor fi mentionate intr-un Proces-Verbal semnat de ambele parti in maxim 7 zile lucratoare de la finalizarea acestora. 

In cazul in care oricare dintre testele nu se finalizeaza cu succes, acestea se vor reprograma in termen de minim 10 zile lucratoare de la notificarea de remediere a problemelor identificate transmisa de Nobel/Operator.

6. Modificare retea 

6.1. Modificari retea 

Nobel are dreptul da a isi modifica propria retea in functie de procedurile interne. 

Daca aceste modificari au impact asupra serviciului de Interconectare, ele trebuie aduse la cunostinta Operatorului printr-o notificare prealabila.

Se vor lua toata masurile necesare pentru ca serviciul de Interconectare sa functioneze in continuare, in conditii echivalente celor stabilite initial. 

6.2. SBC 

Daca modificarile retelei impun desfiintarea unui SBC, se va transmite o notificare prealabila Operatorului. 

6.3. Reamenajare/modernizare 

Nobel are dreptul de a-si reamenaja si moderniza propria retea in functie de procedurile interne si planurile pentru dezvoltare. 

Daca aceste reamenajari sau modernizari au impact asupra serviciului de Interconectare, ele trebuie aduse la cunostinta Operatorului printr-o notificare prealabila. 

Se vor lua toata masurile necesare pentru Interconectarea sa functioneze in continuare, in conditii echivalente celor stabilite initial.

APPENDIX 1 – Lista teste 

1 

Unconditional call forwarding 

1.1 

Forwarding: OPERATOR→OPERATOR→NOBEL 

1.2 

Forwarding: OPERATOR→NOBEL→OPERATOR 

1.4 

Forwarding: NOBEL→OPERATOR→NOBEL 

1.5 

Forwarding: NOBEL→NOBEL→OPERATOR 

2 

Conditional call forwarding 

2.1 

Conditional call forwarding for no answer 

2.1.1 

Forwarding: OPERATOR→OPERATOR→NOBEL 

2.1.2 

Forwarding: OPERATOR→NOBEL→OPERATOR 

2.1.4 

Forwarding: NOBEL→OPERATOR→NOBEL 

2.1.5 

Forwarding: NOBEL→NOBEL→OPERATOR 

2.2 

Conditional call forwarding for busy 

2.2.1 

Forwarding: OPERATOR→OPERATOR→NOBEL 

2.2.2 

Forwarding: OPERATOR→NOBEL→OPERATOR 

2.2.4 

Forwarding: NOBEL→OPERATOR→NOBEL 

2.2.5 

Forwarding: NOBEL→NOBEL→OPERATOR 

2.3 

Conditional call forwarding for “ATTACH” mobile 

2.3.1 

Forwarding: OPERATOR→OPERATOR→NOBEL 

2.3.2 

Forwarding: OPERATOR→NOBEL→OPERATOR 

2.4 

Conditional call forwarding for “DETACH” mobile 

2.4.1 

Forwarding: OPERATOR→OPERATOR→NOBEL 

2.4.2 

Forwarding: OPERATOR→NOBEL→OPERATOR 

3 

Calling a mobile subscriber with CBIC (Call Barring Incoming Call) 

4 

Multiple unconditional call forwarding 

4.1 

Call forwarded for two time: 

4.1.1 

Forwarding: OPERATOR→NOBEL→OPERATOR→NOBEL 

4.1.2 

Forwarding: NOBEL→OPERATOR→NOBEL→OPERATOR 

5 

Call forwarded for two times on the first number 

5.1 

Forwarding: NOBEL1→NOBEL2→OPERATOR→NOBEL1 

5.2 

Forwarding: OPERATOR1→OPERATOR2→NOBEL→OPERATOR1 

6 

CLIP, CLIR 

6.1 

Calls, in both directions, for verifying CLIP and CLIR 

7 

FAX 

7.1 

Fax call from NOBEL to OPERATOR 

7.2 

Fax call from OPERATOR to NOBEL 

8 

DATA 

8.1 

Data call from NOBEL to OPERATOR 

8.2 

Data call from OPERATOR to NOBEL 

9 

CUG 

9.1 

CUG call from NOBEL with IOA 

9.2 

CUG call from NOBEL with IA 

Teste taxare 

In vederea analizarii testelor de taxare, schimbul de date dintre parti va fi efectuat dupa modelul de mai jos:

Nr. 

A no

B no

Data

Ora inceput

Ora sfarsit 

Durata 

[s]

Observatii

1

2

APPENDIX 2 – Lista teste IP 

1. Lista teste transmisiuni 

Verificarea continuitatii Ethernet – conform RFC 2544 

BERT 15 minute : BER <10-6 

2. Lista teste IP 

• Verificare conectivitate ICMP 

• Verificare stare sesiune BGP 

• Verificare prefixe primite/anuntate prin sesiunile BGP cu partenerul 

3. Lista teste Core 

Lista testelor in domeniul Core este detaliata in documentul Solutia tehnica de interconectare IP 

• Teste 

• Teste HD Nobel – Operator 

• Teste HD Operator – Nobel