Politica privind confidentialitatea si protectia datelor personale

[Update Dec 2023]

1. INTRODUCERE

In calitate de potential colaborator, Nobel Globe S.R.L (denumita in continuare „Nobel”) se obliga sa protejeze confidentialitatea Datelor tuturor colaboratorilor/cumparatorilor persoane fizice.

Prezenta Politica poate fi modificata la anumite intervale de timp. Va rugam sa vizitati aceasta pagina daca vreti sa ramaneti la curent, deoarece vom posta aici orice modificari.

Aceasta Politica descrie tipurile de Date pe care le colectam in legatura cu Dvs., modul si scopurile in care colectam si prelucram Datele Dvs., cui transmitem Datele Dvs., drepturile pe care le aveti in legatura cu prelucrarea Datelor Dvs., precum si modul in care respectam obligatiile legale pe care le avem fata de Dvs. in acest proces.

Aceasta Politica se aplica Datelor persoanelor care doresc sa initieze o colaborare cu Nobel sau care achizitionaeaza produse sau servicii Nobel.

DEFINITII CHEIE

Aceasta Politica utilizeaza urmatorii termeni:

Date” inseamna Date cu caracter personal si Date personale cu caracter special/sensibil, astfel cum sunt definite de lege.

Nobel ” inseamna Nobel Globe S.R.L, o societate comerciala organizata si functionand conform legilor din Romania, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/10179/2002, cu sediul social in Bucuresti, Strada Dinu Vintila nr. 11, etaj 10, Biroul nr. 1, Sector 2, reprezentata legal de catre Tatiana Mircea in calitate de Administrator.

Noi“, „noua” sau “a noastra” inseamna Nobel Globe S.R.L.

Dvs.” sau “a/ale dvs.” sau “colaborator/cumparator” inseamna persoana care fie este in proces de colaborare cu Nobel , fie persoana careia ii folosim Datele cu caracter personal pentru a emite o factura, ca urmare a achizitionarii unor servicii sau produse Nobel .

2. CUM COLECTAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cautam sa colectam numai acele Date cu caracter personal care sunt strict necesare pentru scopurile descrise mai sus;

Exista numeroase moduri in care puteti impartasi informatiile Dvs. cu noi. Dumneavoastra puteti opta pentru varianta potrivita in functie de preferinte.

Astfel, colectam Datele candidatilor in doua moduri principale:

 • direct de la Dvs., prin transmiterea solicitarilor Dvs. de colaborare/achizitie;
 • colectare automata (de ex., prin cookies sau creare de profiluri).
 • Colectam Datele Dvs. direct de la Dvs. prin:
  • introducerea Datelor Dvs. sau a solicitarii Dvs. de colaborae;
 • Putem colecta Datele Dvs. in mod automat prin:
  • Cookies: va colectam datele in mod automat prin cookie-uri atunci cand vizitati site-ul nostru web, in conformitate cu setarile de cookies din browserul Dvs si politica de cookies inclusa pe website.

3. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM

3.1     In functie de circumstantele relevante si diversele cerinte legale sau de natura contractuala aplicabile, putem prelucra unele sau toate categoriile de date cu caracter personal, inclusiv:

 • toate informatiile pe care ni le furnizati, respectiv: date de contact (cum ar fi: nume, prenume, numar de telefon, adresa de domiciliu si/sau de corespondenta, adresa de e-mail, nume sau adrese anterioare etc.), datele de identitate (inclusiv gen, varsta, cod numeric personal, serie si numar act de identitate;
 • toate informatiile care ni s-ar putea cere sau pe care ne este permis sa le prelucram in conformitate cu legislatia aplicabila (de exemplu: informatii necesare pentru facturare);
 • alte informatii pe care alegeti sa ni le transmiteti;
 • datele de utilizare a website-urilor noastre, in conformitate cu setarile cookie-urilor din browserul Dvs.

4. SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Vom prelucra Datele Dvs. numai in scopurile stabilite in aceasta sectiune si in conformitate cu scopurile descrise mai jos sau notificate Dvs. in conformitate cu dispozitiile prezentei Sectiuni 5 (fiecare fiind un “Scop”).

 • Astfel, vom prelucra Datele Dvs. cu caracter personal:
  • In scopul colaborarii cu Dumneavoastra, in vederea extinderii businessului Nobel.
  • Facturare – emiterea de facturi pentru serviciile/produsele achizitionate de la Nobel.
  • Pentru a ne conforma solicitarilor primite de la agentii, institutii si oricare organisme guvernamentale sau dupa cum este solicitat de legislatia aplicabila.
  • In vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept al nostru in instanta.

5. TEMEIURILE PRELUCRARII. ACORDUL DUMNEAVOASTRA

Colectam si prelucram Datele Dvs. mentionate in Sectiunea 4 de mai sus si in alte sectiuni din aceasta Politica pentru scopurile detaliate in Sectiunea 5 pe baza urmatoarelor temeiuri legale:

5.1     In vederea indeplinirii obligatiilor noastre legale:

 • Vom prelucra anumite Datele Dvs. in vederea indeplinirii obligatiilor noastre legale, in calitate de posibil colaborator, in baza legii aplicabile, in caz contrar noi putand fi pusi in situatia incalcarii legii.
 • De asemenea, vom prelucra Datele Dvs. personale cu caracter personal in vederea facturarii;

5.2     Interesul nostru legitim:

Interesele noastre legitime includ, fara limitare, asigurarea bunei desfasurari a activitatii noastre, de asigurare a stocarii, gestionarii si protejarii bazelor noastre de date, de buna organizare si functionare a sistemelor informatice la nivelul Grupului NOBEL, pentru a preveni folosirea neautorizata a echipamentelor si retelelor noastre, etc., pentru protejarea si apararea patrimoniului/bunurilor noastre, sau in vederea exercitarii unor drepturi care ne revin in baza legii, inclusiv in fata instantelor de judecata sau a altor organisme si institutii guvernamentale, etc.

In fiecare circumstanta in care ne vom baza prelucrarea Datelor Dvs. cu caracter personal pe interesul nostru legitim ne vom asigura ca vom lua in calcul interesele si drepturile si libertatile fundamentale ale dumneavoastra, astfel incat prelucrarea Datelor cu caracter personal sa nu fie excesiva sau in orice fel contrara prevederilor legale aplicabile.

5.3     In vederea facturarii produselor/serviciilor catre Dumneavoastra:

5.4     Acordul dumneavoastra

Prelucrarea Datelor Dvs. cu caracter personal potrivit Sectiunii 5 este realizata pe baza temeiurilor precizate in paragrafele 6.1, 6.2 si 6.3 de mai sus si nu necesita consimtamantul Dvs..

In cazul in care solicitam acordul Dvs. de a prelucra Datele Dvs. pentru alte scopuri decat cele precizate la Capitolul 5, nu sunteti obligati sa va dati consimtamantul. In cazul in care, intr-o astfel de situatie, decideti sa va dati acordul, il puteti retrage ulterior, in orice moment, printr-o notificare formulata in scris catre Departamentul de Vanzari, in atentia Administratorului societatii.

In cazul in care va retrageti consimtamantul astfel acordat, acest lucru nu va afecta: (i) prelucrarea Datelor Dvs. cu caracter personal pe care am efectuat-o deja; sau (ii) prelucrarea care nu se bazeaza pe consimtamantul Dvs., adica prelucrarile Datelor Dvs. efectuate potrivit Capitolului 5 de mai sus. Pentru evitarea oricarui dubiu, nu vom lua nicio masura ca urmare a oricarei decizii de a refuza acordarea consimtamantului Dvs. sau a vreunei decizii de a va retrage un astfel de consimtamant in conditiile acestui paragraf 6.1.4.

6. CANTITATEA SI CALITATEA DATELOR

6.1     Fara date in exces

NOBEL limiteaza prelucrarea Datelor candidatilor sai la datele care sunt adecvate in mod rezonabil si relevante pentru Scopurile descrise in prezenta Politica. Luam masuri rezonabile pentru a sterge toate datele care nu sunt necesare pentru Scopurile aplicabile.

6.2     Perioada de pastrare a datelor

Avem nevoie de Datele Dvs. in masura in care vom considera ca este necesar, in mod rezonabil, pentru a ne indeplini obligatiile legale aplicabile.

Dupa expirarea perioadelor la care ne referim mai sus si in general in cazul in care Datele Dvs. nu mai sunt necesare pentru un scop anume, orice date care va apartin vor fi sterse, distruse, anonimizate sau, in anumite cazuri, scoase din uz in conditii de deplina siguranta.

6.3     Calitatea datelor

Facem toate demersurile rezonabile pentru ca Datele Dvs. pe care le detinem sa fie exacte, complete si actualizate. Va rugam sa ne anuntati in cazul in care oricare dintre aceste date se modifica sau daca, in cursul discutiilor noastre, observati erori in legatura cu aceste date pentru a ne permite sa le rectificam.

De asemenea, puteti actualiza Datele Dvs. prin transmiterea informatiilor suplimentare catre persoana din cadrul NOBEL  cu care ati tinut legatura sau prin intermediul Departamentului de Vanzari la adresa sms.ro@nobelglobe.com

7. PASTRAREA IN SIGURANTA A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Am implementat masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja Datele impotriva pierderii, distrugerii, furtului, prelucrarii ilegale sau neautorizate sau impotriva altor actiuni nelegale. Acestea includ sisteme si procese operationale sigure pentru a ne asigura ca Datele Dvs. sunt accesibile numai angajatilor NOBEL , agentilor si personalului contractat de NOBEL  pe baza nevoilor de cunoastere corespunzatoare si respectand standardele din industrie privind securitatea si protectia datelor cu caracter personal, iar prelucrarea Datelor de catre acestia este efectuata conform unor politici si proceduri conforme cu legislatia aplicabila.

8. CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRA

8.1     Deoarece Grupul NOBEL este prezent in multe tari din intreaga lume si se bazeaza pe serviciile multor entitati pentru desfasurarea activitatilor zilnice ale fiecarei societati membra a Grupului NOBEL, in vederea indeplinirii anumitor activitati de prelucrare a Datelor Dvs. putem transmite aceste Date:

 • Oricarui alt membru al Grupului NOBEL sau furnizorilor de servicii, in legatura cu oricare dintre Scopurile mentionate;
 • Oricarei terte parti, dupa cum este solicitat sau permis de legislatia aplicabila.

8.2     Unii dintre acesti destinatari ai Datelor Dvs. pot fi localizati in afara Romaniei. Noi solicitam tuturor acestor entitati ca, in toate cazurile, sa asigure ca Datele Dvs. fac obiectul unei securitati adecvate in legatura cu prelucrarea lor potrivit acestei Notificari.

8.3     In cazul in care vom efectua transferul datelor cu caracter personal catre entitati din afara Uniunii Europene, ne vom asigura ca sunt puse in practica masuri adecvate de protectie a Datelor Dvs..

In unele cazuri limitate, cand nu ne vom putea intemeia transferul Datelor Dvs. pe temeiurile de mai sus, ne asteptam sa fie necesar sa va solicitam consimtamantul pentru efectuarea unor asemenea transferuri; in aceste cazuri va vom informa cu privire la posibilele riscuri implicate, daca este cazul, in conformitate cu legea aplicabila.

9. DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

9.1    Aveti urmatoarele drepturi in ceea ce priveste Datele Dvs.:

 • Dreptul de a fi informati in legatura cu prelucrarea de catre Nobel a Datelor Dvs..
 • Dreptul de a solicita accesul la, sau copii ale Datelor Dvs. prelucrate de noi sau in numele nostru.
 • Dreptul de a obtine rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea Datelor a caror prelucrare nu este conforma cu legea, in special a datelor incomplete sau inexacte, sau, dupa caz, transformarea in date anonime a Datelor a caror prelucrare nu este conforma cu legea.
 • Dreptul de a solicita informatii cu privire la sursa Datelor Dvs., in cazul in care aceste date nu au fost colectate direct de la Dvs.
 • Dreptul de a va opune, din motive legitime justificate, prelucrarii Datelor Dvs..
 • In cazul oricarei prelucrari automate a Datelor Dvs. care genereaza un efect juridic sau un efect semnificativ asupra Dvs., aveti dreptul de a solicita informatii cu privire la existenta acesteia, la o explicatie a logicii implicate, la semnificatia si, dupa caz, la orice consecinte preconizate ale unei astfel de prelucrari; in acest caz, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, daca prelucrarea a fost efectuata prin mijloace automate.
 • Dreptul de a solicita ca prelucrarea Datelor Dvs. sa fie restrictionata la anumite scopuri limitate, potrivit legii.
 • Dreptul de portabilitate a Datelor, respectiv dreptul de a primi Datele care va privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, pe care le puteti transmite altui operator.
 • Dreptul de a depune reclamatii cu privire la prelucrarea Datelor Dvs. la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu adresa in B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro, tel. +40318059211 sau +40318059212, fax +40318059602) si/sau de a va adresa instantelor judecatoresti competente in situatia incalcarii unui drept.

9.2    Pentru a exercita unul sau mai multe dintre drepturile enuntate in Clauza 10.1 sau pentru a pune o intrebare cu privire la aceste drepturi sau despre prelucrarea de catre noi a Datelor Dvs., nu ezitati sa contactati Nobel, la adresele de e-mail sms.ro@nobelglobe.com.